Bærum bibliotek: Program for høsten 2016

Trykksaker Bærum bibliotek: Program for høsten 2016

Eva Berge

Trykksaker Eva Berge: «Signaturen». Utstillingskatalog

Jon Fosse

Trykksaker Jon Fosse: «Lysande mørker». Diktbok. Oppdragsgiver: Oslo domkirke

HDL lighting: brosjyre om LED-belysning, omslag

Trykksaker HDL lighting: brosjyre om LED-belysning, omslag

HDL lighting: brosjyre om LED-belysning, materie

Trykksaker HDL lighting: brosjyre om LED-belysning, materie

Oslo Domkirke: påskeprogram, materie

Trykksaker Oslo Domkirke: påskeprogram, materie

Oslo Domkirke: påskeprogram, omslag

Trykksaker Oslo Domkirke: påskeprogram, omslag

Bærum Næringsråd: årsrapport, konvolutter, mappe, visittkort og navneskilt

Trykksaker Bærum Næringsråd: årsrapport, konvolutter, mappe, visittkort og navneskilt

Oslo-Filharmonien: sesongmagasin 2013–2014

Trykksaker Oslo-Filharmonien: sesongmagasin 2013–2014

Oslo-Filharmonien: sesongprogram 2013–2014

Trykksaker Oslo-Filharmonien: sesongprogram 2013–2014