I samarbeid med Thomas Møller kulturproduksjon har vi laget gi-bort-artikler for prosjektet Ibsen Sitat 2014. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere fått laget sitatene som er nedfelt i fortauet på Karl Johan. Her kan spaserende lese både kjente og ukjente sitater av Ibsen. Sommerens prosjekt, i regi av Thomas Møller (kulturthomas.com), er å øke folks interesse for sitatene på en lystig måte. Dette gjøres med gi-bort-artikler, skuespill, dans, vandrende Ibsen-figurer og utstilling i Nasjonaltheatret.

Ibsen_sitat_notisblokk

«Evigt ejes kun det tabte!» (Brand) eller «Det er ikke lovprisninger eller tilslutning, jeg tørste efter. Men forståelse. Forståelse.» (Brev til redaktør Amandus Schibstedt 27. mars 1888).

Ibsen_sitat_Even

Vi laget en notisblokk som er inspirert av innbindingen på en ibsensk førsteutgave med preget mønster og gullfolie. På blokkens sider står alle sitatene fra Arbinsgate 1 til Grand Hotell på Karl Johan. Dette var ruten Ibsen gikk hver dag for å stille sitt ur etter klokken på urbygningen på universitetsplassen og innta et måltid på Grand Café.  Møt opp på Karl Johan og få et gratis eksemplar. Arrangementene finner du oversikt over på facebook: Ibsen Sitat #2014

Ibsen_sitat_turister

Vi har også tegnet Ibsens hode som pryder de røde ballongene som deles ut. Alle foto: Thomas Møller