Betegnelsen Kulturfyrtårn Bærum kommune deles ut til utvalgte kulturvirksomheter i Bærum for inntil 4 år av gangen og innebærer både en utmerkelse og økonomisk støtte. Kulturfyrtårn-organisasjoner viser et særlig engasjement og evne til videreformidling innenfor sine felt.

Munch design fikk i oppdrag å formgi et emblem for ordningen. Vi valgte å bruke lyset fra fyrtårnet som symbol i emblemet. Det er lyset som stråler ut og danner en del av bokstaven «K». Emblemet er tegnet for å fungere sammen med, men ikke forveksles med, kulturorganisasjonenes egne logoer.

Kulturorganisasjonene som kommer inn under ordningen, skal synliggjøre og markere sin posisjon som Kulturfyrtårn enda tydeligere ved å bruke emblemet. Ordningen er et kvalitetsstempel, og Kulturfyrtårnene vil virke som inspiratorer for andre kulturorganisasjoner.