I hvelvet hos Deichmanske bibliotek i Oslo ligger en skjult skatt: Aslak Bolts bibel – Norges eneste bevarte
middelalderbibel, håndskrevet ca. 1250 og rikt illustrert på kostbart pergament. Forlaget fikk lov til å avfotografere
og trykke illustrasjoner fra manuskriptet. Salmenes bok har åtte miniatyrer i Aslak Bolts bibel, og de gjengis i
denne boken for første gang i nyere tid.

Boken har tre deler:
1) 40 korte betraktninger over utvalgte davidssalmer ved teologiprofessor Geir Hellemo
2) De åtte miniatyrene
3) Fullstendig tekst til de 40 salmene fra del 1

Både format og satsspeil er basert på middelaldermanuskriptets proporsjoner, med et forhold 2:3 mellom bredde og
høyde. De dominerende fargene i miniatyrene – ultramarin (blå), vermillon (rød), gull, grønn og hvit – går igjen i
utformingen av boken.

Selve miniatyrene gjengis på grønn bakgrunn. Det gir kontrast til de svakt gule pergamentsidene de er malt på.
Samtidig virker sidene som et visuelt skille mellom bokens deler som også sees når boken er lukket.

FF Maiola er en moderne skrift med humanistisk antikva som historisk forbilde. Den har kalligrafiske drag som
gjør at den står godt sammen med middelalderhåndskriften. De store tallene i margen viser til nummeret i rekken
av de 150 davidssalmene, og de binder bokens tre deler sammen.

Foto: Morten Henden AAmot
Design av materie: Lars Brusletto Sveen og Kristofer Hoffman
Omslagsdesign: Christine Munch