Nordic Voices bestiller pr-plattform av Munch design. Ensemblet er kjent for sine rene, nordiske klanger og repertoar fra tidligmusikk til samtidsmusikk. Nå skal den visuelle helheten fornyes og vi er bedt om å designe logo, visuell identitet, nettside og prosjektlede innkjøp av anntrekk ved stylist Johanne K. Gjøstein og fotografering ved Stian Andersen.