julie

Julie Gjeruldsen jobber med designoppgaver og research hos Munch design. Hun startet i mai og lever opp til forventningene. Vi gleder oss over å ha henne innom noen timer i uken og ser at dette blir et godt samarbeid.

Velkommen til Julie!